skip to Main Content

ACOMPANYAMENT

Acompanyament per la creació i consolidació de projectes de l’ESS. Acompanyem la creació i consolidació de cooperatives, a la generació d’iniciatives d’economia social i a la seva transformació en forma de cooperatives.

CREACIÓ

Assessorament i acompanyament a cooperatives, associacions, fundacions i societats laborals en processos de nova creació.
Informació sobre ajuts i subvencions a entitats de l’ESS, capitalització de l’atur, bonificacions especials i finançament alternatiu (micromecenatge, banca ètica, etc.).

CONSOLIDACIÓ

Assessorament i acompanyament a cooperatives, associacions, fundacions i societats laborals en processos de consolidació, creixement i internacionalització.

Informació sobre ajuts i subvencions a entitats de l’ESS, capitalització de l’atur, bonificacions especials i finançament alternatiu (micromecenatge, banca ètica, etc.).

TRANSFORMACIÓ I CONTINUÏTAT

Promoció de la fórmula cooperativa per a donar continuïtat a empreses, negocis i organitzacions properes al tancament.

FORMACIÓ

Formació per a la promoció, creació i consolidació de projectes de l’ESS. Formació permanent i gratuïta multinivell, destinada a entitats que es vulguin crear o consolidar projectes econòmics.

Disposem d’una oferta regular de formació en economia solidària i cooperativisme per a tots els públics, tant per a aquelles persones que tenen ganes d’apropar-se a l’ESS per primera vegada, els col·lectius que estan engegant un projecte, i cooperatives que volen consolidar la seva activitat incorporant nous coneixements especialitzats.

Segell “Aquí assessorem l’economia social”: Itinerari formatiu per a gestories i assessories.

OBSERVACIÓ I DIAGNOSI

Observació, recerca, diagnosi i seguiment territorial en ESS. Per conèixer la realitat de l’economia social i solidària i el cooperativisme en cada territori.

Mapes de l’economia social i solidària al Baix Llobregat

Amb aquests mapes volem visibilitzar les entitats de l’Economia Social i Solidària de la comarca del Baix Llobregat, les cooperatives, les societats laborals, les fundacions i les associacions.

Aquests mapes recullen gràficament les dades oficials dels Registres de cooperatives, de societats laborals i d’entitats jurídiques. Consultar al Portal de Dades Obertes.

Aquests mapes han estat realitzats per l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat.

Les dades són dades registrals. Això implica que l’actualització es fa directament des del Registre, el que comporta que pugui haver-hi entitats desaparegudes que no continuen sortint o noves entitats creades que no apareixen donat que la seva constitució encara no ha estat publicada
Donat el volum de dades els mapes carreguen lentament, haureu d’esperar uns minuts.

Mapeig i diagnosi

Des de l’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat hem elaborat i editat aquest Catàleg d’entitats de l’Economia Social i Cooperativa del Baix Llobregat responent la necessitat del Servei de mapatge i diagnosi. S’hi pot trobar un recull representatiu d’entitats de l’Economia Social i Cooperativa de la comarca amb compromís social i mediambiental, amb pràctiques d’equitat i democràcia i que busquen, entre d’altres, la cooperació, la qualitat del treball, etc.

Amb l’edició d’aquest catàleg volem facilitar, agilitzar i simplificar la compra i el consum de proximitat, així com la contractació pública local socialment responsable, per fomentar el desenvolupament de models de consum més conscients i crítics i així contribuir a millorar la vida de les persones, enfortir el mercat social i afavorir la construcció de municipis més sostenibles.

DIVULGACIÓ

Divulgació, sensibilització i generació de coneixement. Donar a conèixer els valors i les pràctiques de l’ESS, fent-los arribar a cada cop més persones, àmbits i sectors.

INTERCOOPERACIÓ

Facilitació de la intercooperació, enxarxament i dinamització territorial. Donem resposta a les demandes de les entitats i als projectes del territori, amb l’objectiu de generar espais i grups d’intercooperació i treball en xarxa per a la creació de nous models econòmics.

PUNT D'INFORMACIÓ

Punt d’informació de l’ESS. Espais físics repartits pel territori des d’on es proporciona informació sobre l’ESS a diferents públics objectius, participació en jornades i actes.

Back To Top