skip to Main Content

ATENEU COOPERATIU DEL BAIX LLOBREGAT

L’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat és l’espai col·lectiu per al foment i la promoció de l’Economia Social i Solidària (ESS) a la comarca. És una iniciativa, concebuda per a la trobada, coordinació, aprenentatge i discussió, cooperació i transformació social amb uns principis comuns: justícia social, democràcia directa, deliberativa i participativa, decreixement i sostenibilitat, equitat i solidaritat.

Les entitats que conformen l’Ateneu són ens locals, empreses cooperatives i de l’ESS de referència al territori, i les seves actuacions es desenvolupen en diferents àmbits:

  • Promoció: diagnosi, visualització i difusió de l’Economia Social i Solidària al Baix Llobregat.
  • Suport a la creació i consolidació: assessorament i acompanyament a cooperatives i societats laborals en processos de nova constitució, creixement, consolidació o internacionalització.
  • Suport a la transformació i continuïtat: promoció de la fórmula cooperativa i les societats laborals per associacions, SCP o empreses properes al tancament.
  • Formació: realització de sessions formatives i tallers sobre economia social per a estudiants i professorat de grau superior i universitari, així com formació adaptada per a entitats, persones emprenedores i centres educatius.
  • Acompanyament a assessories, gestories i a altres agents vinculats, proporcionant formació, eines i recursos professionals del sector.

Centrat en les persones

Creació i consolidació de llocs de treball

Igualitàries, justes i solidàries

A quí s’adreça?
Emprenedores i emprenedors, entitats de l’economia social, empreses i organitzacions, centres educatius, gestories i assessories i ciutadania en general.

Els ateneus cooperatius són un espai obert a tothom per a generar economia social des del i per al territori. Sumant les capacitats de tota la comarca, administracions públiques, empreses i entitats, volem generar ocupació de qualitat i fomentar la creació de noves iniciatives econòmiques transformadores.

Si voleu formar part de l’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat i generar sinergies amb tots els actors de l’economia social i solidària de la comarca, no dubteu a contactar amb nosaltres mitjançant el correu electrònic ateneucooperatiu@elbaixllobregat.cat

ENTITATS IMPULSORES I AGRUPADES

Xarxa d’intercooperació que desenvolupa un pla estratègic a 3 anys per al foment i la promoció del desenvolupament territorial mitjançant l’economia social i solidària, amb la voluntat d’acompanyar i assessorar l’emprenedoria col·lectiva a través de dinamitzar i crear relacions socioeconòmiques democràtiques, participatives, justes i solidàries per contribuir a l’enfortiment i el creixement de l’activitat econòmica local, així com a la creació de llocs de treball de qualitat i d’esdevenir un referent de coordinació, aprenentatge, innovació i suport a la creació i creixement de cooperatives i iniciatives d’ESS.

En l’actual període 2021-2024 es constitueix amb la següent estructura:

Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat “Cercle Central”

Cercle “Innovació Social i Indústria”

Cercle “Cultura Solidària”

Cercle Economies Comunitàries, Comerç i Mercat

Cercle Habitatge i Serveis Complementaris

XARXA D’ATENEUS COOPERATIUS

L’any 2016 es promou la Xarxa d’Ateneus Cooperatius (XAC), amb la creació de punts territorials arreu de Catalunya, per portar a terme iniciatives de generació d’ocupació mitjançant la creació de cooperatives i societats laborals, dins el marc del Programa ARACOOP d’Economia Social.

Els ateneus cooperatius intercooperem, donem visibilitat i promovem l’ESS segons els principis i valors del cooperativisme. Ho fem des de la col·laboració pública, cooperativa i comunitària. Treballem per generar emprenedoria col·lectiva, nous projectes socioeconòmics i de transformació social, així com ocupació de qualitat.

Les entitats, tant públiques com privades, que formen part dels Ateneus són ens locals, empreses cooperatives, societats laborals, associacions i fundacions amb experiència en l’àmbit del projecte i amb capacitat per portar-lo a terme.

La Xarxa d’Ateneus Cooperatius de Catalunya (XAC) és l’espai de treball compartit dels 14 ateneus cooperatius presents arreu del territori i està formada per més de 360 organitzacions de l’Economia Social i Solidària (ESS) i ens públics.

Els Ateneus Cooperatius de Catalunya són un servei públic, i actuem com a antenes i altaveus de l’ESS amb l’objectiu d’identificar les necessitats i les oportunitats de l’economia social i cooperativa. Treballem per dinamitzar, multiplicar i estimular les iniciatives i les potencialitats de l’economia social i cooperativa per crear riquesa al territori i ocupació estable i de qualitat.

La XAC està impulsada pel Departament d’Empresa i Treball, dins del programa d’Economia Social de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives.

Els Ateneus Cooperatius de Catalunya són un servei públic, i actuem com a antenes i altaveus de l’ESS amb l’objectiu d’identificar les necessitats i les oportunitats de l’economia social i cooperativa. Treballem per dinamitzar, multiplicar i estimular les iniciatives i les potencialitats de l’economia social i cooperativa per crear riquesa al territori i ocupació estable i de qualitat: adjuntem la Carta de Serveis.

Què és la Xarxa d’Ateneus Cooperatius?

Back To Top