skip to Main Content
Visor CREIS: un visor per a l’economia, l’emprenedoria i la innovació social
Notícies

Ser un espai digital de mesura i mapatge de l’economia social i solidària a Catalunya, així com de l’emprenedoria i innovació social, amb indicadors estadístics i dades referents a les experiències i pràctiques en aquests àmbits. Aquest és l’objectiu del Visor, que a més d’aportar dades d’escala local, facilita consultes per als diferents nivells d’observació territorial, com poden ser els sistemes urbans, les unitats de paisatge o agrupacions específiques com el Vallès.

Les dades i indicadors que apareixen al Visor provenen de diferents directoris i registres, la major part de les quals són públics i d’accés obert. La informació que conté cada directori i registre és diferent, així com la seva freqüència d’actualització. En la secció de Fonts i metodologia, per exemple, l’usuari pot consultar les fonts de procedència de les dades, així com un glossari de referència amb un recull dels principals termes i conceptes emprats; mentre que, en el bloc d’economia social, s’inclouen les dades de cooperatives, societats laborals, centres especials de treball, empreses d’inserció, mutualitats de previsió social, societats agràries de transformació, confraries de pescadors, entitats de finances ètiques i entitats del tercer sector social.

Amb tot, el Visor pretén integrar de manera sistematitzada les diferents dades disponibles de l’economia social, l’economia solidària i les polítiques públiques a escala municipal i per a tot Catalunya. Però no sols això: també s’ofereix com un espai de consulta pràctica per reconèixer la presència d’entitats, organitzacions, projectes, etc. als territoris.

Més informació i detalls fent clic en aquest enllaç.

Back To Top