skip to Main Content
Treball i Formació ACOL (Convocatòria anticipada 2023)
Ajuts i subvencions

Subvencions destinades a la contractació de les persones migrades en situació administrativa irregular que complexin els requisits per obtenir una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals d’arrelament social i que puguin subscriure un contracte de treball (i contribuir d’aquesta manera a la seva inserció sociolaboral).

El SOC subvenciona els contractes de treball de 12 mesos de durada a jornada completa. Així mateix, i amb caràcter opcional, se subvencionen hores d’acompanyament a les entitats que les sol·licitin. Aquestes hores són per donar suport, dirigir i guiar a les persones contractades durant l’execució del programa i, d’aquesta manera, facilitar una millor adaptació al lloc de treball i un reforç competencial.

Termini de presentació de les sol·licitud

El termini de presentació de sol·licituds comença el dia 9 de gener de 2023 i finalitza el dia 10 de febrer de 2023.

Més informació fent clic en aquest enllaç.

Back To Top