skip to Main Content
Taller “Com presentar-se a contractació pública”
Formació

El 4 de novembre a les 9:30H, es realitzarà una jornada de formació sobre contractació pública per a les entitats d’economia social. Informació als assistents sobre què és una licitació, tipus de licitació, quines son les fases d’una licitació, com presentar-se, que cal complir i com es formalitza un contracte.

CONTINGUTS:

  • Llei de contractes del sector públic: Descripció del contingut de la llei i conceptes que s’han de tenir en compte.
  • Fases d’una licitació: Detall de les fases d’una licitació des de que s’elabora l’expedient fins a que es formalitza el contracte.
  • Requisits previs que cal complir per poder licitar: Explicació de que s’ha de complir per a poder-se presentar a una licitació.
  • Dades clau a analitzar dels plecs: Descripció de les parts més importants que s’han d’analitzar dels plecs, tant administratiu com tècnic.
  • Preparació de la plica a presentar: Idees claus per a la presentació de la plica.
  • Document de classificació empresarial: Què és i com s’obté.
  • Seguiment del procés de licitació: Pautes per fer el seguiment del procés de licitació.
  • Formalització del contracte: Com es formalitza el contracte.

És important tenir en compte que, en aquests moments, no tenim llei de contractes del sector públic catalana i que aquesta es troba en tramitació parlamentaria. Si hi haguessin canvis legislatius al respecte, la sessió formativa s’adequaria a nou escenari.

 Inscripcions on-line https://online.elprat.cat/ o enviant email a economiasocial@elprat.cat amb les següents dades: Nom, cognom i DNI.

 Us respondrem enviant les instruccions per accedir a la formació.

Formació virtual. Docents:  Olga Castro i Francesc Peña, Cuestor Analistas i Departament de contractació de l’Ajuntament del Prat.

Durada: 4’5h

Preu per als alumnes: gratuït

Organitza: Ajuntament del Prat de Llobregat, Centre de Promoció Econòmica.

Back To Top