skip to Main Content
Subvencions públiques destinades al finançament del projecte “Finançament de formació (microcrèdits)”
Ajuts i subvencions | Notícies

Subvencions dins de la Inversió “Adquisició de noves competències per a la transformació digital, verda i productiva”, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Podran ser beneficiaris de les subvencions que es regulen en aquesta convocatòria:

a) Per a la línia prevista en l’article 3.1.a): Les persones treballadores ocupades, tant per compte d’altri com persones treballadores pertanyents al Règim Especial de Treballadors Autònoms i les persones sòcies treballadores d’entitats de l’Economia Social, i persones desocupades, que realitzin formació en els termes establerts en la convocatòria des d’1 de gener de 2023 fins al moment de presentació de la sol·licitud.

b) Per a la línia de subvenció prevista en l’article 3.1.b): Les entitats que imparteixen la formació, constituïdes amb anterioritat a 1 de gener de 2023, que justifiquin la disponibilitat d’instal·lacions i recursos que destinaran a la impartició de la formació i el compliment dels requisits, condicions i especificacions dels programes formatius corresponents. 

Termini convocatòria: fins al 30/09/2024.

Més detalls de la convocatòria i bases aquí.

Back To Top