skip to Main Content
SUBVENCIONS PER IMPLANTAR SOLUCIONS DIGITALS
Ajuts i subvencions

La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya ens informa sobre les bases reguladores per la nova ajuda a PIMES, en el marc del programa Kit Digital, finançat per la Unió Europea mitjançant els fons Next Generation UE.

QUÈ ÉS EL KIT DIGITAL I A QUI VA DIRIGIT?
El Kit Digital té com a objectiu “subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles al mercat per aconseguir un avenç significatiu en el nivell de maduresa digital“. Està pensat per a persones autònomes, microempreses, i petites empreses. Per tant, també va dirigit a les cooperatives de treball.
QUINS SÓN ELS AJUTS ECONÒMICS?En funció del nombre de treballadors/es l’ajuda pot anar dels 2.000 € a 12.000 €.

 1. Segment I. Empreses de 10 a 50 treballadors/es: 12.000 €
 2. Segment II. Petites empreses d’entre 3 i 9 treballadors/es: 6.000 €
 3. Segment III. Autònoms o petites empreses entre 1 i 2 treballadors/es: 2.000 €

REQUISITS

 • Ser una petita empresa, microempresa o autònom de conformitat amb les definicions de l’Anex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 (empresa que ocupi a menys de 50 persones i amb un volum de negocis anual o amb un balanç general anual que no superi els 10 milions d’€)
 • No estar en situació d’empresa en crisi.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat social.
 • No incórrer en cap de les prohibicions previstes a la Llei General de Subvencions.
 • Estar en situació d’alta al cens de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
 • No estar subjecte a cap ordre de recuperació pendent després d’una decisió prèvia de la Comissió Europea.
 • No superar el límit d’ajuts de mínims.
 • Complir els límits financers i efectius que defineixen les diferents convocatòries.
 • Estar registrat a Acelera Pyme i disposar de l’avaluació de Maduresa Digital d’acord amb el Test de Diagnòstic Digital disponible a la plataforma Acelera Pyme. (https://acelerapyme.gob.es/kit-digital  // Autodiagnòstic)

COM I QUAN SOL·LICITAR L’AJUT
La convocatòria per al Segment I (empreses de 10 a 50 treballadors/es, compreses les persones sòcies treballadores, independentment del règim d’afiliació i de com es considerin) arrenca el pròxim 15 de març a les 11 h i finalitza el 15/09 a les 11 h.
Podeu informar-vos-en i accedir al tràmit aquí.

 • En aquest enllaç trobareu les bases reguladores de l’ajut publicades al BOE.
 • El primer pas és registrar-se a la plataforma Acelera Pyme i fer els tests d’avaluació de Maduresa Digital (enllaç aquí).
      Disposen de 3 test:
      – Diagnòstic Digital (de caràcter obligatori)
      – Autoavaluació de Transformació Digital (de caràcter voluntari)
      – Autoavaluació de Ciberseguretat (de caràcter voluntari).
  Des d’aquest mateix portal, podreu sol·licitar el Kit Digital i identificar les millors solucions digitals i Agents Digitalitzadors.

SOLUCIONS DE DIGITALITZACIÓ
La concessió del Kit Digital servirà per a facilitar l’adopció de solucions de digitalització en diferents àmbits:

AGENTS DIGITALITZADORS
Els agents digitalitzadors són els que poden proveir les solucions de digitalització que contempla el programa. Aquestes són les cooperatives federades que han sol·licitat ser acreditades com a Agents Digitalitzadors:

MOLT IMPORTANT
La concessió de les ajudes es tramitaran en l’ordre de presentació de les sol·licituds.

Back To Top