Subvencions per a projectes d’iniciatives de noves línies d’activitat

S’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la nova línia de subvencions tant per projectes d’iniciatives de noves línies d’activitat, com per projectes d’assessorament per a l’acceleració de la innovació de l’empresa a través del desenvolupament de noves iniciatives disruptives.

Objecte de les Bases reguladores.

Línia 1. Projectes d’iniciatives de noves línies d’activitat.

  • a) Projectes empresarials de canvi estratègic consistents en la realització d’un pla de negoci segons l’establert a l’annex 2.
  • b) Projectes empresarials de canvi estructural, consistents en la implementació de les accions definides en el pla de negoci previ segons l’establert a l’annex 3.

Línia 2. Projectes d’assessorament per a l’acceleració de la innovació de l’empresa a través del desenvolupament de noves iniciatives disruptives (veure glossari a l’annex 6).

  • a) Projectes d’ideació i/o evolució de noves iniciatives disruptives que donin resposta als reptes de l’empresa segons l’establert a l’annex 4.
  • b) Projectes d’empreses emergents (start-up) per a la realització de proves pilot conjuntament amb una empresa col·laboradora amb l’objectiu de validar iniciatives disruptives en el mercat segons l’establert a l’annex 5.

Termini de presentació: fins a les 14 hs del 20 de desembre de 2022.

Consulta la resolució fent clic aquí.