skip to Main Content
Subvencions per a projectes d’iniciatives de noves línies d’activitat
Ajuts i subvencions

S’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la nova línia de subvencions tant per projectes d’iniciatives de noves línies d’activitat, com per projectes d’assessorament per a l’acceleració de la innovació de l’empresa a través del desenvolupament de noves iniciatives disruptives.

Objecte de les Bases reguladores.

Línia 1. Projectes d’iniciatives de noves línies d’activitat.

  • a) Projectes empresarials de canvi estratègic consistents en la realització d’un pla de negoci segons l’establert a l’annex 2.
  • b) Projectes empresarials de canvi estructural, consistents en la implementació de les accions definides en el pla de negoci previ segons l’establert a l’annex 3.

Línia 2. Projectes d’assessorament per a l’acceleració de la innovació de l’empresa a través del desenvolupament de noves iniciatives disruptives (veure glossari a l’annex 6).

  • a) Projectes d’ideació i/o evolució de noves iniciatives disruptives que donin resposta als reptes de l’empresa segons l’establert a l’annex 4.
  • b) Projectes d’empreses emergents (start-up) per a la realització de proves pilot conjuntament amb una empresa col·laboradora amb l’objectiu de validar iniciatives disruptives en el mercat segons l’establert a l’annex 5.

Termini de presentació: fins a les 14 hs del 20 de desembre de 2022.

Consulta la resolució fent clic aquí.

Back To Top