skip to Main Content
Subvencions per a la realització dels serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental.
Ajuts i subvencions

S’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització dels serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental (SIOAS).

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les entitats amb àmbit d’actuació a Catalunya, que tinguin experiència en la realització d’accions dirigides a l’acompanyament de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental en els processos d’inserció laboral que preveu la base 2, lletres a, b i c, de l’annex 1 de l’Ordre EMT/125/2023, de 19 de maig.

Termini per a presentar sol·licituds fins al 2 d’agost de 2023.

Consulteu tots els detalls de la convocatòria aquí.

Back To Top