skip to Main Content
Subvencions per a la realització d’accions del Programa Formació Professional Ocupacional Dual
Ajuts i subvencions | Notícies

Què és?

Convocatòria per a la presentació de les sol·licituds de subvenció del Programa Formació Professional Ocupacional Dual, per l’actuació d’orientació i acompanyament, actuació de formació i actuació contractació laboral mitjançant el contracte de formació en alternança. 

Persones destinatàries: persones joves més grans de 16 anys i fins a 29 anys amb més dificultats d’accedir al mercat laboral, preferentment sense qualificació professional o sense educació secundària postobligatòria, inscrites a l’oficina de Treball i en situació d’atur de manera prèvia a la data d’inici de la relació laboral. Excepcionalment, podran participar persones majors de 29 anys quan formin part dels col·lectius que especifica la resolució de convocatòria i així ho puguin acreditar documentalment.

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) subvenciona les actuacions d’orientació i acompanyament, formació i contractació laboral mitjançant el contracte de formació en alternança.

Més informació.

Back To Top