skip to Main Content
Subvencions per a la incorporació de persones sòcies treballadores o persones sòcies de treball en cooperatives i societats laborals en l’exercici 2023
Ajuts i subvencions

RESOLUCIÓ EMT/1634/2023, de 2 de maig, per la qual es fa pública la convocatòria de subvencions per a la incorporació de persones sòcies treballadores o persones sòcies de treball en cooperatives i societats laborals en l’exercici 2023 (ref. BDNS 693460).

Objecte de subvenció

L’objecte de la subvenció és la incorporació de persones sòcies treballadores o persones sòcies de treball en cooperatives i societats laborals incloses en algun dels col·lectius que preveu la base 5.1 de l’Ordre TSF/188/2016, de 27 de juny, abans esmentada.

La quantia màxima d’aquestes subvencions és gradual segons els col·lectius següents:

a) Un import màxim de 7.000,00 euros per la incorporació de persones amb discapacitats com a sòcies treballadores o de treball en cooperatives o societats laborals.

b) Un import màxim de 5.500,00 euros per la incorporació de dones com a sòcies treballadores o de treball en cooperatives o societats laborals.

c) Un import màxim de 4.000,00 euros per la incorporació de persones menors de 30 anys o amb 45 anys o més com a sòcies treballadores o de treball en cooperatives o societats laborals. En cas que l’empresa s’hagi constituït o estigui en procés de constitució en els 12 mesos anteriors a la data de la publicació al DOGC d’aquesta Resolució, l’import màxim és de 5.000,00 euros.

d) Un import màxim de 2.000,00 euros per les persones no incloses en els col·lectius anteriors quan s’incorporin com a sòcies treballadores o de treball en cooperatives o societats laborals. En cas que l’empresa s’hagi constituït o estigui en procés de constitució en els 12 mesos anteriors a la data de la publicació al DOGC d’aquesta Resolució, l’import màxim és de 3.000,00 euros.

En tots els casos les subvencions també es poden concedir quan la jornada de treball del soci treballador o soci de treball incorporat ho sigui a temps parcial, si bé en aquest supòsit la quantia de la subvenció serà proporcional al temps efectiu de la jornada de treball.

Àmbit temporal

L’àmbit temporal de les accions objecte de subvenció serà des de l’1 de setembre de 2022 fins al dia 31 de maig de 2023.

Termini de sol·licituds

Podeu fer la sol·licitud de subvenció per a incorporació de persones sòcies emplenant el formulari de sol·licitud normalitzat que està disponible al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa https://canalempresa.gencat.cat, i a l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya https://web.gencat.cat. Fins al 30 de juny de 2023.

Més informació.

Back To Top