skip to Main Content
Subvencions per a la incorporació de persones sòcies treballadores o persones sòcies de treball en cooperatives i societats laborals en l’exercici 2022
Ajuts i subvencions

La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya ens informa que s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Resolució 3411/2022, de 27 d’octubre, la convocatòria de subvencions per a la incorporació de persones sòcies treballadores o persones sòcies de treball a les cooperatives en l’exercici 2022.

Objecte de la subvenció

L’objecte de la subvenció és la incorporació de persones sòcies treballadores o persones sòcies de treball en cooperatives i societats laborals incloses en algun dels col·lectius següents:

  • a) Persones desocupades.
  • b) Persones treballadores vinculades a l’empresa amb contracte de treball de caràcter fix o temporal.

La incorporació ha de suposar el manteniment o un increment d’ocupació respecte de la mitjana dels 12 mesos anteriors a la data d’incorporació dels nous socis o sòcies pels quals es percep la subvenció. A l’efecte del càlcul de l’increment d’ocupació s’han de tenir en compte el nombre de socis o sòcies treballadors o de treball i el nombre de treballadors o treballadores amb contracte indefinit.

Imports de subvenció

  • Un import màxim de 7.000,00 euros per la incorporació de persones amb discapacitats com a sòcies treballadores o de treball en cooperatives o societats laborals.
  • Un import màxim de 5.500,00 euros per la incorporació de dones com a sòcies treballadores o de treball en cooperatives o societats laborals.
  • Un import màxim de 4.000,00 euros per la incorporació de persones menors de 30 anys o amb 45 anys o més com a sòcies treballadores o de treball en cooperatives o societats laborals. En cas que l’empresa s’hagi constituït o estigui en procés de constitució en els 12 mesos anteriors a la data de la publicació al DOGC d’aquesta Resolució, l’import màxim és de 5.000,00 euros.
  • Un import màxim de 2.000,00 euros per les persones no incloses en els col·lectius anteriors quan s’incorporin com a sòcies treballadores o de treball en cooperatives o societats laborals. En cas que l’empresa s’hagi constituït o estigui en procés de constitució en els 12 mesos anteriors a la data de la publicació al DOGC d’aquesta Resolució, l’import màxim és de 3.000,00 euros.

Àmbit temporal

La incorporació dels/de les socis/es s’ha d’haver produït entre l’1 de gener de 2021 i el 31 d’agost de 2022.

Termini de sol·licituds

Podeu fer la sol·licitud de subvenció per a incorporació de persones sòcies en aquest enllaç (que serà actualitzat en breu) des del 7 a l’11 de novembre de 2022.


https://treball.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-incorporacio-de-socis-o-socies-treballadors-es-o-socis-o-socies-de-treball-a-cooperatives-i-societats-laborals

Back To Top