skip to Main Content
Subvencions per a la incorporació de persones sòcies treballadores o persones sòcies de treball en cooperatives i societats laborals, 2024
Ajuts i subvencions | Notícies

L’objecte d’aquest programa és subvencionar la incorporació de socis o sòcies treballadors/ores o socis o sòcies de treball en una cooperativa o societat laboral, inscrita al registre corresponent i amb activitat o seu social a Catalunya.

Adreçat a cooperatives i societats laborals.

Requisits:

Els requisits de les persones que s’incorporin com a socis o sòcies treballadors/ores o com a socis o sòcies de treball, que queden recollits en forma de declaració en la sol·licitud, són els següents:

  • Les persones desocupades que s’incorporin com a socis o sòcies treballadors/ores o com a socis o sòcies de treball hauran d’estar inscrites a la corresponent oficina d’ocupació com a demandant d’ocupació.
  • La incorporació de la persona sòcia treballadora o sòcia de treball s’ha d’haver produït des de l’1 de juny del 2023, fins a la data de publicació de la convocatòria.
  • La incorporació de la persona sòcia haurà de suposar el manteniment o un increment d’ocupació respecte de la mitjana dels dotze mesos anteriors a la data d’incorporació dels nous socis o sòcies pels quals es percep la subvenció. Als efectes del càlcul de l’increment d’ocupació, seran considerats el nombre de persones sòcies treballadores o de treball i el nombre de persones treballadores amb contracte indefinit.
  • No es podran concedir aquestes subvencions quan es tracti d’incorporacions de persones sòcies treballadores o sòcies de treball que hagin gaudit d’aquesta condició en la mateixa empresa en els dos anys anteriors a la seva incorporació.

El termini per sol·licitar la subvenció és del 19 de juny de 2024, a les 09:00 h, fins al 3 de juliol de 2024, a les 14:00 h.

Més informació i bases.

Back To Top