skip to Main Content
Subvencions per a la contractació laboral de persones de 30 i més anys
Ajuts i subvencions

Subvencions per a la contractació laboral de persones de 30 i més anys prevista en l’apartat a de la base 2.1. de l’annex 1 de l’Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre.

En aquesta convocatòria seran subvencionables els contractes indefinits i els contractes temporals amb una durada mínima de 12 mesos.

A qui va dirigit?

  • A les entitats sense ànim de lucre (incloent les associacions i fundacions).
  • A les cooperatives de treball associat.
  • A les persones físiques o jurídiques privades, i les comunitats de béns, amb capacitat per subscriure, com empresàries, un contracte de treball.

A qui es pot contractar per obtenir aquesta subvenció?

Persones desocupades de 30 anys i més, inscrites com a demandants d’ocupació a l’Oficina de Treball. Aquestes persones han de tenir capacitat per formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura.

A més, hauran de complir com a mínim un dels següents requisits:

  • Persones en situació de desocupació de 45 anys o més.
  • Persones desocupades de 30 anys i més, si són dones o persones desocupades de llarga durada. S’entén per persona aturada de llarga durada la persona demandant d’ocupació, en situació de desocupació o no donada d’alta a la Seguretat Social un mínim de 12 mesos, continuats o no, durant els darrers 18 mesos anteriors a la contractació laboral objecte de la sol·licitud.

Termini de presentació de sol·licituds

Des del 10 de gener de 2022 a les 9:00 hores i finalitza el dia 31 de maig de 2022, a les 15:00 hores.

Tots els requisits i detalls d’aquesta convocatòria es poden consultar en 

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Subvencions-per-a-la-contractacio-laboral-de-persones-de-30-i-mes-anys?category=76e71568-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

Back To Top