skip to Main Content
Subvencions per a entitats ambientals sense ànim de lucre 2023-2024
Ajuts i subvencions

La Diputació de Barcelona ha aprovat la convocatòria de subvencions per a entitats ambientals sense ànim de lucre per al desenvolupament de projectes i activitats destinades a l’educació i sensibilització ambiental i a la participació ciutadana.

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona celebrada el 9 de febrer del 2023 ha aprovat el dictamen de concessió d’aquestes subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva. 

Les subvencions estan destinades a entitats ambientals sense ànim de lucre per al desenvolupament de projectes i activitats destinades a l’educació i sensibilització ambiental i a la participació ciutadana en  matèria d’acció climàtica, prevenció de residus plàstics i ecosistemes aquàtics continentals en  l’àmbit local dins de la província de Barcelona, per a l’exercici 2023-2024 i activitats realitzades a municipis de menys de 300.000 habitants.

Més informació a aquest enllaç.

Back To Top