skip to Main Content
Subvencions de convocatòria ordinària per a entitats de l’àmbit d’Igualtat i Feminismes 2023 – 2024
Ajuts i subvencions | Notícies

En data 25 de juliol de 2023, s’ha publicat al DOGC número 8965 la Resolució IFE/2729/2023, de 21 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per concedir subvencions d’activitats a entitats de l’àmbit de les polítiques del Departament d’Igualtat i Feminismes per als exercicis 2023 i 2024 (ref. BDNS 709584):

A. Programa per al foment de la democratització de les cures, de noves formes d’organització del temps i de l’equitat en els treballs.

B. Programa de prevenció i suport per a l’erradicació de les violències masclistes.

C. Programa de prevenció de l’LGBTI-fòbia i d’atenció i acompanyament a les persones LGBTI+.

D. Programa per a la promoció dels drets humans.

E. Programa per a la igualtat de tracte i la no-discriminació.

F. Programa per a la igualtat de drets, reconeixement, oportunitats i participació en l’àmbit de les migracions, el refugi i l’antiracisme.

G. Programa polítiques de dones.

D’acord amb l’article 3 de la resolució esmentada, el termini de presentació del formulari de sol·licitud, juntament amb els annexos corresponents, comença el 28 d’agost de 2023 i acaba el dia 15 de setembre de 2023.

Al seu torn,l e formulari de sol·licitud normalitzat estarà disponible al portal Tràmits gencat.

Més informació, bases i annexos.

Back To Top