Subvencions als municipis metropolitans per al foment d’activitats econòmiques vinculades amb l’alimentació sostenible

Des de l’Àrea Metropolitana de Barcelona estan impulsant una nova línia de subvencions pel foment d’activitats econòmiques vinculades a l’alimentació sostenible dirigida als municipis de l’àrea metropolitana. Aquesta línia pot arribar a finançar el 100% de les accions previstes i té com a objectius:

  • Impulsar o consolidar projectes en l’àmbit de les polítiques alimentàries municipals per aconseguir un sistema alimentari més sostenible, equitatiu i resilient.
  • Afavorir les activitats locals de producció, distribució, transformació i consum de productes agroalimentaris de proximitat, sostenibles i/o agroecològics, així com les activitats de reaprofitament, economia circular i reducció del malbaratament alimentaris.
  • Promoure la venda directa, els circuits curts de comercialització, la creació de noves infraestructures, la incorporació de nous professionals, la recuperació́ de terres en desús i noves iniciatives que afavoreixin el sector agroalimentari sostenible.

Les bases i convocatòria han incorporat l’economia social i es poden articular i/o impulsar projectes amb els Ajuntaments, ja sigui a través de la gestió o bé com a beneficiaris d’accions/ajuts. 
La convocatòria romandrà oberta fins el pròxim 1 de març. Podeu trobar la informació en el següents enllaços:
https://www.amb.cat/ca/web/amb/actualitat/sala-de-premsa/notes-de-premsa/detall/-/notapremsa/l-amb-subvenciona-per-primera-vegada-projectes-alimentaris-dels-municipis/14804141/11696
https://www.amb.cat/ca/web/amb/seu-electronica/tramits/detall/-/tramit/subvencions-als-municipis-metropolitans-per-al-foment-d-activitats-economiques/14663732/11696