skip to Main Content
Subvencions als municipis metropolitans per al foment d’activitats econòmiques vinculades amb l’alimentació sostenible
Ajuts i subvencions

Des de l’Àrea Metropolitana de Barcelona estan impulsant una nova línia de subvencions pel foment d’activitats econòmiques vinculades a l’alimentació sostenible dirigida als municipis de l’àrea metropolitana. Aquesta línia pot arribar a finançar el 100% de les accions previstes i té com a objectius:

  • Impulsar o consolidar projectes en l’àmbit de les polítiques alimentàries municipals per aconseguir un sistema alimentari més sostenible, equitatiu i resilient.
  • Afavorir les activitats locals de producció, distribució, transformació i consum de productes agroalimentaris de proximitat, sostenibles i/o agroecològics, així com les activitats de reaprofitament, economia circular i reducció del malbaratament alimentaris.
  • Promoure la venda directa, els circuits curts de comercialització, la creació de noves infraestructures, la incorporació de nous professionals, la recuperació́ de terres en desús i noves iniciatives que afavoreixin el sector agroalimentari sostenible.

Les bases i convocatòria han incorporat l’economia social i es poden articular i/o impulsar projectes amb els Ajuntaments, ja sigui a través de la gestió o bé com a beneficiaris d’accions/ajuts. 
La convocatòria romandrà oberta fins el pròxim 1 de març. Podeu trobar la informació en el següents enllaços:
https://www.amb.cat/ca/web/amb/actualitat/sala-de-premsa/notes-de-premsa/detall/-/notapremsa/l-amb-subvenciona-per-primera-vegada-projectes-alimentaris-dels-municipis/14804141/11696
https://www.amb.cat/ca/web/amb/seu-electronica/tramits/detall/-/tramit/subvencions-als-municipis-metropolitans-per-al-foment-d-activitats-economiques/14663732/11696

Back To Top