skip to Main Content
Subvencions a les comunitats urbanes, 2024
Ajuts i subvencions | Notícies

Subvenció que pretén generar activitat econòmica en entorns urbans de proximitat (comunalitat urbana), reforçant i fent créixer el teixit productiu i reproductiu, que es construeix des de la proximitat i que s’encara a proveir de serveis i productes a un territori i una ciutadania en concret. Per tant, es centra en una activitat econòmica i social que té a veure amb les relacions entre persones o grups de persones de més proximitat: el barri, el districte, la ciutat.

Hi ha dues línies de subvenció:

Línia 1: Xarxa de comunalitats urbanes. Té com a finalitat oferir els serveis i els espais d’atenció per a la dinamització econòmica urbana, generant projectes d’ajuda mútua o d’intercooperació amb la finalitat de reforçar els béns comuns urbans o per crear-ne de nous, específics a la comunalitat, que permetin la millora de la qualitat de vida i la generació d’una dinàmica econòmica urbana de proximitat.

Línia 2: Coordinació, promoció i difusió de les comunalitats urbanes. Té com a objectiu poder oferir un seguiment, una coordinació, i la visibilització de les diverses actuacions i serveis que es portin a terme.

Beneficiàris:

Línia 1

  1. A agrupacions o associacions de comerciants de la comunalitat.
  2. A associacions de veïns o associacions amb activitat no empresarial (esportiva, lleure, cultural…) de la comunalitat, barri o ciutat.
  3. A cooperatives amb seu a la comunalitat, barri o ciutat.
  4. A empreses o entitats de l’economia social i solidària, amb seu a la comunalitat, barri o ciutat.
  5. A l’ajuntament de referència de la comunalitat.
  6. A persones físiques amb seu a la comunalitat, barri o ciutat.

L’entitat sol·licitant haurà de ser una cooperativa o una entitat d’economia social. El projecte haurà de ser grupal, amb un mínim de quatre entitats, i caldrà que, a més de cooperatives, compti com a mínim amb una entitat de les descrites als punts a), b), d), e) o f) anteriors.

Línia 2

  1. A empreses cooperatives que tinguin experiència en l’àmbit del projecte i demostrin la seva capacitat.
  2. A agrupacions sense personalitat jurídica constituïdes per les entitats esmentades a l’apartat anterior, juntament amb altres tipus d’entitats, excepte les entitats representatives de l’economia social i solidària (ESS), que facin una activitat necessària per dur a terme el projecte o que estiguin especialitzades en algun dels serveis vinculats a les accions del projecte.

Termini per sol·licitar la subvenció: fins al 13 de desembre de 2023, a les 14:00 h.

Més informació.

Convocatòria.

Back To Top