skip to Main Content
Subvencions a la Xarxa d’Ateneus Cooperatius per a l’any 2024
Ajuts i subvencions | Notícies

S’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la convocatòria per a la concessió de subvencions a la Xarxa d’Ateneus Cooperatius per a l’any 2024 (ref. BDNS 771400).

Projectes objecte de subvenció:

Els projectes a subvencionar, es regeixen pel que preveu l’Ordre EMT/127/2024, de 31 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria de subvencions per a la Xarxa d’Ateneus Cooperatius.

Període d’execució:

Les activitats objecte d’aquestes subvencions s’han d’executar en un període de 3 anys a comptar des de l’1 de novembre de l’any 2024.

Entitats beneficiàries:

Poden sol·licitar les subvencions les entitats de l’economia social següents, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya:

a) Empreses cooperatives que tinguin experiència en l’àmbit del projecte.

b) Associacions, fundacions, societats laborals i confraries de pescadors i pescadores que tinguin experiència en l’àmbit del projecte.

c) Mutualitats que tinguin experiència en l’àmbit del projecte.

Per al conjunt de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius i per millorar i adequar els objectius dels projectes, només se subvencionaran, per a cada demarcació territorial, els ateneus cooperatius i els cercles cooperatius que hagin obtingut la puntuació més alta, sempre que s’assoleixi la puntuació mínima, que preveu la base 10 de l’annex 2, de l’Ordre esmentada, d’acord amb la distribució següent:

1. Regió de l’Alt Pirineu i Aran, un ateneu cooperatiu.

2. Barcelona ciutat, un ateneu cooperatiu i fins a quatre cercles cooperatius.

3. Baix Llobregat, un ateneu cooperatiu i fins a tres cercles cooperatius.

4. Barcelonès Nord, un ateneu cooperatiu i fins a un cercle cooperatiu.

5. Maresme, un ateneu cooperatiu i fins a un cercle cooperatiu.

6. Vallès Occidental, un ateneu cooperatiu i fins a dos cercles cooperatius.

7. Vallès Oriental, un ateneu cooperatiu.

8. L’Hospitalet de Llobregat, un ateneu cooperatiu.

9. Regió de la Catalunya Central, un ateneu cooperatiu i fins a dos cercles cooperatius.

10. Regió del Penedès, un ateneu cooperatiu i fins a un cercle cooperatiu.

11. Regió de Girona, un ateneu cooperatiu i fins a tres cercles cooperatius.

12. Regió del Camp de Tarragona, un ateneu cooperatiu i fins a quatre cercles cooperatius.

13. Regió de Lleida/Ponent, un ateneu cooperatiu i fins a un cercle cooperatiu.

14. Terres de l’Ebre, un ateneu cooperatiu.

Termini de presentació de sol·licituds: fins al 22 de juliol de 2024 a les 14 h.

Més informació, requisits i detalls.

Back To Top