skip to Main Content
Registre de Cooperatives de la Generalitat: tràmits telemàtics
Notícies

La Fedració de Cooperatives de Treball de Catalunya ens recorda que el Registre de Cooperatives de la Generalitat està instal·lant progressivament els tràmits que han de fer les cooperatives de forma telemàtica.

Fins a data d’avui, les cooperatives poden fer en línia els tràmits relatius a les reserves de denominacions, la legalització de llibres, el dipòsit dels comptes anuals i el nomenament/cessament d’auditor/a de comptes i la tramitació dels actes inscriptibles. al Registre. 
 
En breu, el Registre haurà de posar en marxa la tramitació telemàtica de totes les sol·licituds d’inscripció dels acords de constitució de cooperatives .
 
En relació amb aquesta nova tramitació electrònica, hi haurà tres modalitats amb els seus corresponents formularis o sol·licituds:

  • Constitució procediment exprés
  • Constitució ordinària, que inclou nova constitució, canvi de registre i transformació en cooperativa
  • Resposta a requeriments per a sol·licituds de constitucions presentades abans de les dades en què el tràmit és públic en format telemàtic

En el moment de formular la sol·licitud inicial del procediment o, si s’escau, de presentar la resposta a una esmena, s’haurà de demanar una cita prèvia a una OAC per tal que una persona funcionària digitalitzi l’escriptura pública , llevat del cas de la sol·licitud inicial d’inscripció d’una constitució pel procediment exprés. 
 
A partir de la conversió d’aquests tràmits en telemàtic, el Registre no acceptarà la presentació en paper de cap nova sol·licitud, ni tampoc la presentació de documentació física en resposta als requisits de procediments iniciats en suport paper. 
 
El Registre està elaborant un Manual sobre els passos a seguir per a la tramitació d’aquest nou bloc de tràmits de cooperatives mitjançant Canal Empresa, per tal de facilitar el màxim possible aquesta transició a les cooperatives. Us informarem quan el Registre de Cooperatives hagi posat en marxa la tramitació telemàtica.

Back To Top