skip to Main Content
REFORMULACIÓ DE LES BASES DE LA NOVA COL·LECCIÓ “LLAVORS”
Ajuts i subvencions | Notícies

La Fundació Roca Galès, en endavant FRG, convoca de nou les persones interessades a escriure un llibre sobre les cooperatives d’ensenyament catalanes durant el període comprès entre el final de la dècada de 1960 i els inicis d’aquest segle, amb les bases reformulades:

El contingut del llibre haurà de complir l’enfocament següent:

  • Col·lectiu, en comptes d’una història de “personalitats”.
  • Feminista, en què les dones apareguin, almenys, en paritat amb els homes, i en què la seva absència i subalternitat de rols s’expliqui com una conseqüència de la ideologia patriarcal, també dins del cooperativisme.
  • Social: posant l’accent en les cooperatives per sobre de les federacions i les administracions.
  • Actual, donant una rellevància especial a aquells fets i debats que poden ajudar el moviment cooperatiu actual.

L’original s’haurà de presentar en llengua catalana i haurà d’ocupar entre 120.000 caràcters sense espais i un màxim de 130.000, comptant-hi text i notes, però annexos a part.

A aquesta convocatòria podran presentar-se persones físiques, sigui de manera individual o en grup, que siguin periodistes, historiadores, sociòlogues i/o expertes en cooperativisme.

Les persones interessades hauran d’enviar al correu electrònic de la FRG, el seu currículum vitae, una carta de trajectòria i motivació, així com afegir-hi un incipient esquema de treball sobre el llibre.

Caldrà escriure també una síntesi de 6.000 caràcters sense espais que es publicarà a la revista Cooperació Catalana i/o al web de la FRG. Tots dos originals s’hauran de lliurar en suport informàtic, en word o libre office, al correu electrònic suport@rocagales.cat.

El termini ampliat per presentar el currículum, la carta de trajectòria i motivació, així com l’esquema del llibre finalitza el 15 de març de 2024.

El termini de lliurament de l’original serà, com a màxim, el 31 de desembre de 2024. Si l’original no es lliurés en aquest termini, la FRG podrà exigir a la persona o l’equip autor que retorni la quantitat inicial que aquella havia avançat.

La FRG publicarà l’obra dintre la seva nova col·lecció Llavors. A cada edició, la FRG lliurarà 25 exemplars a la persona o l’equip autor.

Qualsevol qüestió que no aparegui en aquestes bases l’establirà el patronat de la FRG.

Informació i contacte: Raquel Gómez / Tel. 932 154 870

Bases en pdf

Més informació.

Back To Top