skip to Main Content
REFORMA LABORAL: qüestions jurídiques
Notícies

La Sectorial d’Iniciativa Social de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya ens remet tres circulars jurídiques elaborades per La Confederació en relació a la recent Reforma Laboral (Reial Decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat en l’ocupació i la transformació del mercat de treball) sobre tres aspectes de rellevància:
 


Igualment, ens comparteix l’informe que ha elaborat Suport Tercer Sector amb el títol “Anàlisi del Reial Decret Llei 32/2021, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat i en l’ocupació i la transformació del mercat de treball“.

Back To Top