Documents de justificació

Documents de justificació 2018-01-19T10:37:38+00:00

Documentació justificació tècnica

Tipologia d’acció Com es justifica Que més cal emplenar
Accions individuals d’acompanyament Doc 8- Fitxa persona Doc 4- Relació de persones físiques i jurídiques participants. excel
Jornades i accions grupals (una única sessió)

No menors

Doc 4b – Plantilla control assistència Doc 4- Relació de persones físiques i jurídiques participants. excel
Accions grupals (Vàries sessions)

No menors

Doc 7- Full d’assistència de les persones participants en activitats de formació (o altres grups). excel Doc 4- Relació de persones físiques i jurídiques participants. excel
Accions on participin menors (sigui d’una sessió o vàries) Doc 5 (a) – Full control assistència de menors participants Doc 5 (b) – Relació participants alumnes menors. excel

 

Altres documents Com es justifica
Inserció de persones i creació d’empreses Doc 6 – Relació d’empreses creades i persones inserides
Enqüesta satisfacció participants Doc 9 – Enqüesta anònima satisfacció participants
Memòria de justificació (desenvolupament i resultats) Doc 3 – Memòria de descripció de les actuacions
Formulari de presentació documentació i declaracions Doc 1- Formulari de presentació de documentació de jusficació.

(*) Documents que s’han de presentar a la justificació: 1, 3, 4, 5b, 6 ,7, 8 i 9.

Documentació justificació econòmica

Documents que es presenten a la justificació Com es justifica Que més cal emplenar
Memòria econòmica (relació de despeses) Doc 10 – Memòria econòmica
Quadrant d’hores mensual Doc 11 – Quadrant d’hores mensual. excel Doc 18 – Quadrant d’hores dirari o setmanal. excel
En cas de subcontractació:

  • Contracte
  • Declaració responsable empresa
Doc 12 – Contracte de subcontractació

Doc 13 – Declaració responsable empresa subcon.

Declaració responsable dels imports liquidats amb hisenda pel que fa a la retenció de l’IRPF dels treballadors participants Doc 16 – Declaració responsable Hisenda IRPF.doc
En cas de canvis tècnics i/o econòmics:

Proposta canvi del projecte

Doc 14 – Petició de modificació del projecte
Informe intervenció Doc 17 – Informe de l’interventor entitat agrupada
Informació cessió de dades 19. Document informació cessió de dades

(*) Documents que s’han de presentar a la justificació: Informe intervenció, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16

Documentació de suport:

 

             

T'ha agradat? Segueix-nos a les xarxes socials