skip to Main Content
Publicat el Baròmetre Cooperatiu 2023
Guia | Notícies

Què és el Baròmetre Cooperatiu?
El Baròmetre Cooperatiu és una iniciativa de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya que cada any presenta una radiografia de les cooperatives federades. S’elabora des de 2014. 

Mitjançant una enquesta enviada a les cooperatives federades, es recullen dades que són essencials per a configurar o valorar la nostra acció, alhora que disposar d’una percepció real del moment que viuen les cooperatives.

Se n’elaboren dues versions: una de totes les cooperatives federades de Catalunya, i una altra de Barcelona. L’estudi sempre es basa en les dades de l’any anterior.

Darrer Baròmetre de les cooperatives

Aquests són els resultats del Baròmetre 2023, amb les dades del 2022: 

Edició Catalunya
Edició Barcelona

Més informació.

Back To Top