skip to Main Content
Treball i Formació Línia Trans*, DLLD i Dona en situació de vulnerabilitat (SOC – TRFO-TRANS-DLLD-DONA)
Ajuts i subvencions | Notícies

Subvencions destinades a dur a terme projectes de millora de l’ocupabilitat de les persones treballadores, especialment les que tenen més dificultats, en situació d’atur amb especial vulnerabilitat i amb dificultats per accedir al mercat laboral.

La convocatòria es dirigeix als col·lectius següents:

  • TRANS: persones que no s’identifiquen amb el gènere que li va ser assignat en néixer segons les seves característiques biològiques, sigui per què se sent del gènere contrari o bé per què la seva identitat no s’ajusta a les categories de gènere tradicionalment establertes.
  • DLLD: persones en situació de desocupació de llarga durada.
  • DONA: dones en situació d’atur inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) que es trobin en una de les situacions següents:
    1. Dones en situació de violència masclista.
    2. Dones monoparentals.
    3. Dones en situació de vulnerabilitat social.

Entitats beneficiàries

  • Les entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes amb centre de treball a Catalunya.

Termini de presentació de les sol·licituds

Fins al 15 de setembre de 2023.

Més informació, normativa i documentació aquí.

Back To Top