skip to Main Content
Programa Ocell de Foc
Ajuts i subvencions | Notícies

Us informem que s’ha publicat la RESOLUCIÓ EMT/3491/2022, de 7 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions del programa Ocell de foc.

Aquesta línia d’ajuts té per objectiu  impulsar projectes que tinguin per objectiu l’atenció a joves, especialment aquells amb problemàtica de salut mental, i el seu acompanyament cap a l’autonomia personal i la construcció d’una vida independent, proporcionant-los les eines i els recursos per poder aconseguir-ho i per assolir la seva inserció laboral en l’empresa ordinària o la recuperació del seu itinerari formatiu. El programa està dotat amb un pressupost global de  9,9M€ distribuïts en tres anualitats

Les actuacions que se subvencionen per donar compliment a l’objecte d’aquest programa, són les següents:

Línia 1. Xarxa Ocell de foc

Línia 2. Coordinació, promoció i difusió del programa Ocell de foc

Entitats beneficiaries

Línia 1: Les agrupacions sense personalitat jurídica pròpia formades un mínim de 4 entitats les  següents

 • a) Entitats juvenils sense ànim de lucre.
 • b) Associacions o empreses d’activitats juvenils.
 • c) Entitats sense ànim de lucre o cooperatives d’iniciativa social especialitzades en l’atenció a les persones amb problemàtica de salut mental.
 • d) Entitats sense ànim de lucre o cooperatives d’iniciativa social especialitzades en la dinamització de projectes col·lectius.
 • e) Entitats locals.
 • f) Empreses d’inserció.
 • g) Entitats i empreses especialitzades en formació i capacitació professional.
 • h) Entitats especialitzades en la gestió de serveis públics de salut o educació.
 • i) Instituts i universitats públics o concertats.

Línia 2. Coordinació, promoció i difusió del programa Ocell de foc

 • j) Empreses cooperatives que tinguin experiència en l’àmbit del projecte.
 • k) Entitats sense ànim de lucre que tinguin experiència en l’àmbit del projecte.
 • l) Agrupacions sense personalitat jurídica constituïdes per les entitats esmentades en l’apartat anterior.

Quantia màxima

Línia 1, Xarxa Ocell de foc: l’import a subvencionar per a cada nucli de la Xarxa Ocell de foc és de  190.000€/any.

Línia 2, Coordinació, promoció i difusió del programa Ocell de foc: l’import per subvencionar els projectes d’aquesta línia és de 200.000€/any.

Sol·licitud

Les persones destinatàries finals són, joves d’entre 16 i 30 anys que viuen en l’àmbit territorial d’aplicació dels projectes, es prioritza els que tenen una problemàtica de salut mental.

Període  d’execució de les actuacions és de  dos anys a partir de la data de la notificació de la resolució d’atorgament de la convocatòria.

El termini de  presentació de les sol·licituds és del 15 de novembre a les 9h fins al 28 de novembre a les 14h.

Podeu accedir al tràmit per a la presentació de sol·licituds a través del següent enllaç.

Per qualsevol dubte o aclariment podeu posar-vos en contacte a l’adreça de correu electrònic següent: sioasdiversitat.tsf@gencat.cat 

Back To Top