skip to Main Content
Programa 30 Plus – Entitats contractants (Línia 2)
Ajuts i subvencions | Notícies

L’objectiu del Programa 30 Plus és dur a terme projectes que desenvolupin actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de les persones en situació d’atur de 30 o més anys. El programa proporciona, entre d’altres recursos, formació i les competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball.

En concret, aquesta és la convocatòria anticipada per a l’any 2023 de les subvencions corresponents a la Línia 2, per a entitats contractants del Programa 30 Plus.

Aquesta línia d’ajuts subvenciona contractes laborals d’una durada mínima de 6 mesos i màxima de 9 mesos, amb l’objectiu que les persones desocupades que hi participin s’insereixin definitivament en el mercat de treball.

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia l’1 d’octubre de 2022 i finalitza, com a màxim, l’1 de juny de 2023.

Més informació i detalls.

Back To Top