skip to Main Content
Principals resultats derivats de les enquestes als i les agents de joventut i a les persones joves del Baix Llobregat sobre l’economia social i solidària
Notícies

Des de la l’Oficina Jove , conjuntament amb l’Ateneu Cooperatiu, durant els mesos de maig i juny d’aquest any, vam realitzar l’Enquesta sobre l’economia social i solidària (ESS) en les polítiques de joventut l’enquesta sobre l’economia social i solidària en la població jove del Baix Llobregat.

Les enquestes, que constitueixen la primer part d’una línia de treball desenvolupada conjuntament per l’Oficina Jove l’Ateneu Cooperatiu, amb el suport de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ), de la Direcció General de Joventut (DGJ) i del Servei Comarcal de Joventut (SCJ), ha de permetre analitzar com les polítiques de joventut al Baix Llobregat incorporen i/o articulen els valors de l’ESS, així com identificar la necessitat de treballar l’ESS en la població jove de la comarca. I podrà contribuir, posteriorment, a alimentar la definició de les polítiques de joventut en l’àmbit de l’economia social i solidària a escala local i comarcal.

Tot i que, l’anàlisi detallada de les enquestes i l’elaboració de les properes línies d’actuacions es realitzarà pròximament en conjunt, creiem oportú difondre per ara els principals resultats derivats d’aquesta consulta als i les agents de joventut i a les persones joves del Baix Llobregat, que resumim en els arxius adjunts:

Resultats enquesta a persones joves

Resultats enquesta a agents de joventut

Principals resultats

Cal tenir present, no obstant això, que la mostra de persones joves i agents de joventut enquestades no representen a la totalitat del territori comarcal del Baix Llobregat, per tant, prendre els resultats amb la deguda precaució:

Pel que fa a l’enquesta sobre l’economia social i solidària en les polítiques de joventut, 24 agents de joventut han respost l’enquesta de forma completa, de 15 municipis dels 30 que hi ha a la comarca.

I concretament, pel que fa a l’enquesta l’economia social i solidària en la població jove del Baix Llobregat un total de 51 persones joves en edats de 18 a 36 anys del Baix Llobregat, de 16 dels 30 municipis que hi ha a la comarcahan respost l’enquesta de forma completa.

Un cop coneguts els resultats de l’enquesta, el proper pas consistirà en la reflexió sobre possibles línies d’actuació conjuntes de l’Oficina jove amb l’Ateneu Cooperatiu, en l’espai de treball, per al desenvolupament de l’EES en les polítiques de joventut i actuacions dirigides la població jove del Baix Llobregat.

Tot plegat, però, no serà fins a principis del proper any 2022 que us donarem noves notícies.

Back To Top