skip to Main Content
PRIMERA ESCOLA D’ESTIU DEL COOPERATIVISME
Formació | Notícies

La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya ens informa que la Confederació de Cooperatives de Catalunya (CoopCat), en la seva línia de promoció de l’educació i formació cooperativa, en coordinació amb les Federacions de Cooperatives, ha estructurat una primera edició de l’Escola d’Estiu del Cooperativisme.

L’Escola d’Estiu es desenvoluparà durant dos o tres dies de la primera quinzena del mes de juliol, i anirà adreçada a millorar els coneixements dels cooperativistes i de la societat en general.  

La CoopCat sol·licita pressupost per dos serveis:

  • Servei per gestionar i coordinar la definició i desenvolupament d’una Escola d’Estiu del Cooperativisme adreçada a cooperativistes.
  • Servei de comunicació.

El termini de presentació de les ofertes és el 18 d’abril inclòs (fins a les 24 h).

Podran optar a l’adjudicació dels presents encàrrecs les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat per desenvolupar-los. Però, per ser cooperatives federades, obtindreu 5 punts dels 100 de la valoració.

Al document adjunt hi trobareu tots els detalls: funcions a desplegar de cada un dels serveis, contacte, pressupost màxim, criteris d’avaluació, etcètera.

Back To Top