PRIMERA ESCOLA D’ESTIU DEL COOPERATIVISME

La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya ens informa que la Confederació de Cooperatives de Catalunya (CoopCat), en la seva línia de promoció de l’educació i formació cooperativa, en coordinació amb les Federacions de Cooperatives, ha estructurat una primera edició de l’Escola d’Estiu del Cooperativisme.

L’Escola d’Estiu es desenvoluparà durant dos o tres dies de la primera quinzena del mes de juliol, i anirà adreçada a millorar els coneixements dels cooperativistes i de la societat en general.  

La CoopCat sol·licita pressupost per dos serveis:

  • Servei per gestionar i coordinar la definició i desenvolupament d’una Escola d’Estiu del Cooperativisme adreçada a cooperativistes.
  • Servei de comunicació.

El termini de presentació de les ofertes és el 18 d’abril inclòs (fins a les 24 h).

Podran optar a l’adjudicació dels presents encàrrecs les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat per desenvolupar-los. Però, per ser cooperatives federades, obtindreu 5 punts dels 100 de la valoració.

Al document adjunt hi trobareu tots els detalls: funcions a desplegar de cada un dels serveis, contacte, pressupost màxim, criteris d’avaluació, etcètera.