skip to Main Content
Primer bloc d’habitatge cooperatiu al Prat amb un model íntegrament de lloguer assequible
Notícies

L’encarregada de dur a terme aquesta promoció de 101 habitatges amb un model de cooperativisme de lloguer, del qual no hi ha precedents a Catalunya, serà la Cooperativa Obrera de Viviendas (COV), i és previst que comenci la construcció dels habitatges a la zona de l’Eixample Sud aquesta tardor.

Aquest model permet accedir a l’habitatge sense cap inversió inicial que dificulti l’accessibilitat als habitatges a les persones amb rendes més baixes. Alhora, permet molta flexibilitat a les persones llogateres, de manera que poden canviar de residència si en tenen la necessitat.

Cal destacar que s’apostarà per un model de contractes de lloguer de llarga durada, de 10 anys com a mínim, o indefinits en el cas de les persones grans.

Amb l’estabilitat dels lloguers, es vol facilitar que les persones puguin desenvolupar un projecte de vida propi i puguin establir vincles amb el territori i comprometre’s amb la comunitat.

El que sí que és comú en altres promocions d’habitatge cooperatiu és que la COV farà la seva promoció en sòl públic cedit per l’Ajuntament en modalitat de dret de superfície.

Així, l’Ajuntament ha facilitat la posada en marxa d’aquest projecte, que s’hagués encarit si la cooperativa hagués hagut d’accedir als terrenys a preu de mercat. Mentre que la propietat del solar és pública, la del bloc d’habitatges és de la cooperativa. D’aquesta manera, no es perd la titularitat pública del sòl ni la col·lectiva dels habitatges, de manera que es garanteix la funció social de l’habitatge i el seu caràcter no especulatiu.

El bloc d’habitatge social, de lloguer i cooperatiu del Prat, que estarà situat concretament a l’Avinguda Onze de setembre 112, comptarà també 112 aparcaments, 69 trasters i dos locals en planta baixa, juntament amb els 101 pisos, d’una, dues o tres habitacions.

El model cooperatiu permet la implicació de les persones inquilines, ja que, tot i no ser propietàries de l’habitatge, sí que són sòcies de l’organització que n’és titular i les gestiona, en aquest cas la COV.

Per a la COV, la promoció d’aquest nou bloc d’habitatges de lloguer assequible representa també una oportunitat per poder ampliar i renovar la seva base social, actualment formada per 1.000 socis i sòcies.

Les persones interessades a demanar algun dels pisos es poden adreçar a la COV per sol·licitar-ne informació: cov@cov.coop o 93 379 14 00.

Back To Top