skip to Main Content
PREMIS LA CONFEDERACIÓ 2022 – 6a edició
Premis

La Confederació celebra els 25 anys d’existència tornant a la presencialitat en els actes. Tornen amb la 6a edició dels Premis La Confederació, uns premis per reconèixer iniciatives innovadores en l’àmbit de la governança i de la transformació social portades a terme per entitats del Tercer Sector Social de l’àmbit dels serveis socials i d’atenció a les persones.

Es reconeixen dues categories per a les candidates: Governança i Transformació social, cadascuna amb dues subcategories. Els Premis La Confederació estan dotats amb 10.000€, concedint-se 2.500€ per cadascuna de les subcategories. Podrà concórrer als premis qualsevol entitat del Tercer Sector Social de Catalunya (associacions, cooperatives d’iniciativa social, fundacions, empreses d’inserció i centres especials de treball sense afany de lucre) que treballin en l’àmbit dels serveis socials i d’atenció a les persones. 

Més informació i inscripcions fent clic aquí.

Back To Top