PREMI ACBLL 2018-2019

PREMI ACBLL 2018-2019 2019-04-02T14:39:02+02:00

PREMI ATENEU COOPERATIU DEL BAIX LLOBREGAT 2018 – 2019

Objectius del Premi

L’objectiu del Premi Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat 2018 – 2019 és poder fer un reconeixement i impuls de les entitats d’economia social del nostre territori que destaquen per ser projectes innovadors, per la seva vocació social, per ser sostenibles, per intercooperar, per disposar d’un pla formatiu que fomenta el coneixement de l’economia social i solidària, per aplicar criteris de transparència, qualitat laboral, l’ús de noves tecnologies i el respecte amb el medi ambient.

Cliqueu aquí per consultar les bases del Premi

Requisits per participar

Poden participar aquells projectes que compleixin els següents requisits:

  • Estar legalment constituïts i enregistrats en el corresponent registre que correspongui a la forma jurídica (Registre de Justícia, Registre de Cooperatives, etc.)

  • Tenir la seva seu social instal·lada en qualsevol dels municipis del Baix Llobregat.

  • La iniciativa ha de tenir la forma jurídica definida d’economia social i solidària d’acord amb la Guia per mesurar l’economia social i solidària des dels ens locals, publicació de la Diputació de Barcelona: Cooperatives, Mutualitats, Associacions i Fundacions, Societats laborals (SLL i SAL), Confraries de pescadors, Empreses d’inserció (EI),  Centres Especials de Treball (CET)

  • No ser entitat agrupada del Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat ni de cap altre Ateneu de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius.

  • Trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions fiscals.

  • No trobar-se en situació d’ERE, suspensió de pagament o concurs de creditors a l’hora de participar en els premis.

Documentació

Per a la participació s’haurà de presentar dins del termini previst la documentació següent i realitzar una entrevista amb els tècnics del Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat.

Caldrà presentar:
1. Instància de sol·licitud de participació – cliqeu aquí per descarregar. 
2. Qüestionari de valoració de la candidatura presentada. Aquest qüestionari s’ha de fer mitjançant una petita entrevista amb els tècnics referents del projecte, o bé el mateix dia de presentació de la sol·licitud o bé demanant cita prèvia a través de l’adreça electrònica ateneucooperatiu@elbaixllobregat.cat  o al telèfon 93 685 24 00 (ext. 570)
3. Alta de la declaració censal d’inici d’activitat
4. NIF/CIF
5. Escriptura de constitució / Estatuts
6. Alta a la seguretat social

Presentació de la documentació

El lloc de presentació de les sol·licituds és el Registre del Consell Comarcal del Baix Llobregat. Podrà ser:

Presencialment:
Cal presentar-se al registre del Consell Comarcal dins l’horari establert (de dilluns a divendres de 8:30h a 14:00h Parc Torreblanca N-340 km. 1249, 08980, Sant Feliu de Llobregat Tel. 936852400 (extensió 570)

Per internet:
Plataforma de tràmits ( e-TRAC ) que permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicació, adjuntant documentació annexa en format electrònic, tots els dies de l’any durant les 24 hores, evitant desplaçaments i permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

És necessari disposar de certificat digital, idCAT o DNIE i estar identificat/da per accedir al tràmit electrònic.

En qualsevol cas, es podran presentar sol·licituds en la forma i condicions que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per certificat Administratiu (adreçat al Consell Comarcal del Baix Llobregat, Parc Torreblanca N-340 km. 1249, 08980, Sant Feliu de Llobregat).

Termini i calendari de la convocatòria

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el dia 2 d’abril de 2019 i finalitza el dia 31 d’agost de 2019.
El calendari de la convocatòria i les fases del procés són les següents:

  • Publicació de les bases de la convocatòria: 2 d’abril 2019

  • Presentació de sol·licituds: fins el 31 d’agost de 2019

  • Lliurament dels premis:  19 de setembre 2019

Tipologia del Premi

El premi consistirà en una dotació econòmica per a les dues candidatures que obtinguin la major puntuació:

1r Premi:  2.500 €

2n Premi: 1.700 €

3r Premi: 800 €

Es podran concedir diplomes o mencions especials, sense dotació econòmica als projectes finalistes.

Per al cobrament del premis caldrà acreditar dins els 10 dies naturals posteriors a la declaració del premi:

● Estar al corrent de pagament de les obligacions fiscals amb Seguretat Social i Hisenda.
● No trobar-se en situació de concurs o suspensió de pagaments.

Bases generals del premi
Formulari de sol·licitud del premi