skip to Main Content
OFERTA LABORAL
Notícies

Convocatòria per a la selecció d’1 Tècnic/a superior per al projecte Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat.

Funcions principals del lloc de treball:

  • Donar suport tècnic als serveis socials bàsics i col·laborar-hi en les matèries de llur competència.
  • Fer valoracions especialitzades que no es poden abordar des d’un servei social bàsic, tenint en compte els corresponents informes de derivació.
  • Promoure, establir i aplicar mesures d’inserció social, laboral, educativa i familiar.
  • Dur a terme el seguiment, tractament i l’avaluació de les mesures de protecció.
  • Elaboració i control dels plans de millora establerts amb les famílies objecte d’intervenció.
  • Realització dels informes sòcio-familiars dels infants o adolescents atesos.
  • Coordinar-se amb els serveis socials bàsics, amb els professionals dels altres sistemes de benestar social, amb les entitats associatives i amb els altres serveis especialitzats.

Presentació de sol·licituds: del 01/04/2022 AL 25/04/2022. Consulta les bases, els requisits, les condicions i el procés de selecció a https://www.elbaixllobregat.cat/ofertes-de-treball/16558 

Back To Top