skip to Main Content
Nova convocatòria de subvencions per a entitats sense ànim de lucre en matèria de feminismes i igualtat
Ajuts i subvencions | Notícies

Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques privades, sense ànim de lucre amb domicili social o delegació permanent en un municipi de la demarcació de la Diputació de Barcelona, i  les societats cooperatives que compleixin amb els requisits que s’especifiquen a l’art. 144 de la Llei 12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives.

Cada entitat podrà presentar 1 o 2 projectes en aquesta convocatòria. En cas de voler presentar dos projectes, un d’ells ha de pertànyer a algun dels 4 primers programes i l’altre al programa 5. Per tant, només es podran presentar dos projectes per entitat  sempre que un dels dos pertanyi al programa 5.

El programa 5 permet a qualsevol entitat, sigui quin sigui el seu objecte, rebre finançament per implantar programes i accions per incorporar la perspectiva de gènere a la mateixa entitat i eines per prevenir violències masclistes, o per raó de sexe, orientació sexual  i identitat i expressió de gènere en l’àmbit laboral.

Les entitats podran presentar la sol·licitud per al finançament de projectes des del 3 al 23 de maig de 2024, a l’apartat Feminismes i Igualtat de la web.

Els projectes finançats s’han de desenvolupar de l’1 de gener al 31 de desembre de 2024.

Més informació i detalls.

Back To Top