skip to Main Content
NOU PROGRAMA “OCUPACIÓ + TRANSFORMACIÓ”
Ajuts i subvencions | Notícies

Les companyes de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya ens informen de que s’ha publicat la RESOLUCIÓ EMT/2094/2022, de 29 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades al finançament del programa Ocupació + Transformació.

L’objectiu del programa és fomentar la transformació del model de negoci a través de la formació en dos grans vectors: la sostenibilitat i la digitalització.

Les empreses que portin a terme iniciatives per mantenir l’ocupació, poden rebre una subvenció per compensar els costos dels salaris de les persones assalariades o socis treballadors en el cas de cooperatives i societats laborals, durant sis mesos, si en aquest termini fan la transició de la seva activitat productiva cap a l’economia verda o digital.

CARACTERÍSTIQUES DE L’AJUT
El programa “Ocupació + Transformació” va dirigit a microempreses i cooperatives que tinguin entre 1 i 5 persones sòcies treballadores amb el compromís de mantenir els llocs de treball durant un mínim de sis mesos des de la sol·licitud de la subvenció.L’entitat haurà de dur a terme en el termini de sis mesos des de la recepció de l’ajut una actuació formativa que faciliti la transició de la seva activitat productiva cap a l’economia verda o l’economia digital

L’import de l’ajut serà de 5.000 € per a la microempresa o cooperativa. 

CONDICIONS PER SOL·LICITAR L’AJUT

 • Tenir entre 1 i 5 socis/sòcies treballadors/es
 • Almenys un centre de treball a Catalunya
 • Volum de negoci anual de l’any 2020 que no sigui superior a 2 milions d’euros
 • Les cooperatives sol·licitants han d’estar enquadrades dins del Règim General de la Seguretat Social
 • La data d’inici de l’activitat de l’empresa ha de ser anterior o igual a l’1 de desembre de 2020.

ACCIONS UN COP CONCEDIT L’AJUT
Un cop concedit l’ajut, l’empresa ha de dur a terme una actuació (a realitzar en el termini de 6 mesos a comptar des de l’endemà de la notificació de l’atorgament), que contribueixi a: 

 • La transició cap a una economia verda
 • La transformació digital de l’empresa

L’acció de recolzament per iniciar la transformació cap a l’economia verda o la transformació digital consistirà en: 

 • Participació en formacions finançades amb fons públics, formació bonificada o programada per les empreses, o formació privada.
 • El sumatori de l’acció o accions formatives a realitzar ha de tenir una durada mínima de 10 hores.
 • Les accions formatives s’hauran d’acreditar amb el certificat corresponent.

Assistents a les formacions:

 • En cas d’una cooperativa: qualsevol de les persones sòcies.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Fins a les 15 h del 27 de juliol.

Més informació i sol·licituds: CANAL EMPRESA

Back To Top