skip to Main Content
Nou Pla Estratègic de Desenvolupament Turístic del Baix Llobregat (horitzó 2033): Procés participatiu
Notícies

El Consell Comarcal i el Consorci de Turisme del Baix Llobregat impulsen un nou Pla Estratègic de Desenvolupament Turístic del Baix Llobregat (horitzó 2033) amb l’objectiu de definir el model de desenvolupament turístic sostenible per la comarca, amb actuacions transformadores i dinamitzadores de l’activitat turística, centrat en l’impuls de l’economia comarcal, la tecnologia, la innovació i la competitivitat empresarial.

L’elaboració d’aquest pla es pretén dur a terme sota un marc de consens i col·laboració continu, on tant l’àmbit de l’administració pública, com la ciutadania i el mateix teixit productiu del territori formen part del camí estratègic a marcar a mitjà i curt termini.

La vostra opinió és important, si us plau, ompliu la breu enquesta sobre el turisme a la Comarca del Baix Llobregat.

Més informació.

Back To Top