skip to Main Content
Metròpoli Cooperativa
General | Notícies

Jornades Metropolitanes d’Economia Social i Solidària. Noves estructures econòmiques territorials: cooperatives i comunitàries.

Convocades per l’Institut Metròpoli, l’Ateneu Cooperatiu de L’Hospitalet de Llobregat, l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental, Coòpolis (L’Ateneu Cooperatiu de Barcelona) i la Xarxa d’Economia Solidària (XES), divendres passat vam participar d’aquestes jornades a Cal Temerari, equipament cultural, social i cooperatiu de Sant Cugat de Vallès.


Més de 35 persones representants de diferents ateneus cooperatius, xarxes locals d’economia solidària, ecosistemes i pols cooperatius, comunalitats urbanes i altres projectes de l’economia social i solidària de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, ens vam trobar per debatre sobre quin model de metròpolis volem.


Amb la dinamització de la jornada per part de la Cooperativa La Tregua, després d’una breu presentació individual per part de cada entitat assistent, ens vam dividir i treballar en grups, primer per tipologia d’organització, en el nostre cas en el grup d’Ateneus Cooperatius, per a realitzar un diagnòstic sobre les necessitats, les relacions amb els diferents tipus de moviments socials locals, les dificultats i les potencialitats compartides. Tot seguit, es van formar nous grups amb representants de diferents tipus d’entitats per a treballar sobre les possibles propostes de coordinació territorial, sectors econòmics, objectius prioritaris i projectes ideals i/o actius entorn del model econòmic i de pràctiques públic-cooperatives-comunitàries metropolitanes de l’ESS que volem desenvolupar. I, en últim lloc, es van exposar totes les conclusions conjuntament.

La reflexió final compartida va ser: “Una trobada que s’ha demostrat necessària per continuar teixint, articulant i enfortint l’ESS com a realitat econòmica i de transformació metropolitana!”

Tot esperant la relatoria final de la jornada, us compartim la crònica de Laia Coronado Nadal d’elCugatenc.

Back To Top