Licitacions de l’àrea de Visibilitat de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya

Amb l’objectiu d’impulsar la difusió del cooperativisme de treball, la FCTC ha obert dues licitacions de l’àrea de Visibilitat

1. LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS  DE SUPORT EN L’ESTRATÈGIA DE MITJANS
2. LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS  DE SUPORT PER LA MAQUETACIÓ DEL BUTLLETÍ INTERN

Data límit per presentar les ofertes 10 de març de 2023. Podeu enviar els vostres dubtes, així com la proposta a: comunicacio@cooperativestreball.coop