skip to Main Content
L’associació Coòpolis obre un procés per la selecció d’una persona tècnica administrativa per formar part de l’equip de Coòpolis. 
Notícies | Oferta de feina

Tasques administratives i de comptabilitat generals de l’entitat.

 • Coordinar els cicles fiscals, de tresoreria, auditories externes i comptabilitat financera
 • i analítica de l’entitat.
 • Gestió de compres, logística, etc.
 • Suport general a l’àrea d’acompanyament de projectes de l’Economia Social i
 • Solidària.
 • Seguiment de l’execució del pla de treball de l’entitat.
 • Justificació econòmica de subvencions i auditories.

ES REQUERIRÀ:

Competències tècniques:

 • Grau o llicenciatura en Economia, ADE, Dret o d’altres vinculades a les ciències
 • socials.
 • Experiència mínima d’un any en les tasques associades al perfil tècnic requerit.
 • Capacitat d’autoorganització i planificació.
 • Expertesa en eines ofimàtiques i de gestió de projectes.
 • Català i castellà orals i escrits.
 • Competències transversals:
 • Treball en equip.
 • Actitud proactiva i amb capacitat de resolució de problemes.
 • Adaptabilitat al canvi.

Es valorarà:

 • Participació en el teixit cooperatiu i associatiu de barri i en moviments socials
 • transformadors.
 • Ser dona i/o d’origen divers.
 • Participació en la creació d’una iniciativa d’ESS.

CONDICIONS

 • Jornada laboral: 37,50 hores/setmanals.
 • Contracte indefinit amb període de prova de 4 mesos.
 • Retribució bruta anual: 26.438,31€ (12 pagaments -pagues extra prorratejades
 • mensualment-).
 • Categoria Grup 3 del conveni d’oficines i despatxos.
 • Lloc de treball: Seu de Coòpolis
 • Incorporació: Immediatament posterior a la finalització del procés de selecció.

CONTACTE I PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES:

Per a qualsevol consulta relacionada amb el procés de selecció, us podeu adreçar al correu:

seleccio@bcn.coop

Si vols presentar la teva candidatura, si us plau, omple el formulari i adjunta el teu CV i la

carta de motivació (format pdf).

El termini per presentar les candidatures finalitzarà el pròxim divendres 22/12/2023

(inclòs).

Més Informació.

Back To Top