skip to Main Content
(In)Visibles. L’estat del racisme a Catalunya. Informe 2023.
Informe | Notícies

SOS Racisme Catalunya ha presentat el 15è informe “INVisibles: L’estat del racisme a Catalunya”. Un document anual on es recullen les dades i analitzem en profunditat els casos que assumeix al Servei d’Atenció i Denúncia té com a objectiu contribuir a la visibilitat del racisme a través de la denúncia pública i a partir de la feina que es fa des de l’entitat al llarg de tot l’any. a través del qual la intenció és poder compartir aquestes reflexions i que aquest dades serveixin com a eina de denúncia i d’incidència als col·lectius, les entitats i les persones que lluiten diàriament contra el
racisme.

Tal com assenyalem a l’editorial de l’informe, cal recordar que encara queda molta feina a fer per part de totes les administracions públiques: aplicar polítiques i accions que implementin i garanteixin les reivindicacions de l’antiracisme. No perquè siguin nostres, més aviat perquè són un reclam de moltes organitzacions i singularitats mobilitzades.

El procés de reparació és un deure que ha de desvincular-se de discursos ambigus i s’ha de traduir en accions fermes que garanteixin que tota persona que pateixi racisme -o les poblacions que històricament van patir el racisme socialitzat i institucionalitzat- serà reconeguda o, almenys, que la seva denúncia no és en va i els agressors i l’agressió no quedaran impunes. anual de SOS Racisme Catalunya “INVisibles: L’estat del racisme a Catalunya”.

Més informació.

Back To Top