skip to Main Content
II Taula Territorial de l’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat 2023: recull d’aportacions.
Actes | Notícies

El 28 de juny vam celebrar la II Taula Territorial 2023 del nostre Ateneu, una Jornada centrada als programes de l’Economia Social al baix Llobregat (les dues Comunalitats: Sant Feliu i El Prat; els dos nuclis d’Ocell de Foc: Fanal del Baix Llobregat i Joves del Baix Llobregat; Projectes Singulars i l’Ateneu Cooperatiu). En aquesta ens vam trobar una cinquantena de persones de diferents entitats de l’ESS i ens públics de la comarca.

Ressaltem les següents aportacions segons les preguntes formulades a les diferents iniciatives:

Què aporta o us aporta el programa?

Projectes Singulars: el programa a grans trets el que aporta és l’oportunitat d’obrir nous camins dins dels projectes de l’ESS per poder diversificar les activitats i donar-los suport. 

Ocells de Foc: el programa aporta una formació i acompanyament de 104 hores a joves de la Comarca de forma gratuïta, amb flexibilitat horària i adaptació del lloc de trobada. Alhora, ofereix la possibilitat d’acompanyar a aquests joves en la seva contractació per part d’empreses mentores del territori en format de pràctiques o de contracte convencional. Per últim, aporta una sèrie de tallers sobre cooperativisme (especialment sobre Cooperatives de Serveis Juvenils) i sobre estratègia econòmica i emprenedoria col·lectiva. El que es pretén amb el nostre Servei és una aproximació a l’Economia Social i al cooperativisme per a joves.

Comunalitats: potencia la iniciativa solidària i associativa al municipi, fomentant PROJECTES D’AJUDA MÚTUA i l’ESS. Connecta les necessitats del municipi amb reptes de la ciutadania. Enforteix el teixit associatiu amb pro i benefici de les necessitats de la ciutat. Augmenta les cohesions i les relacions entre administració-entitats-empreses-ciutadania del territori.

ACBLL: oportunitat per desplegar un programa de suport al cooperativisme i a l’economia social i solidària. Des del 2016-2017, amb continuïtat, permet millorar la coneixença de l’ESS i la dels diferents municipis i zones de la comarca. Suport i acompanyament a la creació de cooperatives: ajuda a pal·liar la mancança de coneixement de moltes gestories i assessories, i altres serveis públics d’emprenedoria de la fórmula cooperativa i associativa. Ajuda a fer créixer la mirada d’economia transformadora. Conèixer i treballar en xarxa amb altres Ateneus de Catalunya (XAC, CS, Grups de treball, comissions de treball…), compartir metodologies, dubtes, etc. Treballar en equip, entre entitats, prendre decisions democràticament, espais assemblearis, de participació… posar en pràctica els mateixos valors i principis que es difonen.

Reptes o dificultats del programa?

Projectes Singulars: pel que fa a la línia d’intercooperació trobem que els seus eixos estan dirigits a cooperatives més grans i que les cooperatives amb menys facturació anual no poden optar tot i que hi hagin bones idees.

Ocells de Foc: el Servei Niu té uns indicadors anuals molt ambiciosos. Un repte important seria trobar el millor encaix dins de la Comarca i pensar formes creatives de col·laboració.

Comunalitats: al ser un programa nou, en aquest primer moment d’arrancada és més lògic abordar accions d’impacte per a la difusió i coneixença de la comunalitat, objectius, comprensió de definicions i termes, captació d’entitats membres, possibilitat de projectes i construcció d’aquest enxarxament.

ACBLL: implicació i paper de totes les entitats que formen part de l’Ateneu (20 promotores i 17 participants), que totes trobin el seu “espai”, servei, complexitat de gestió, etc. Millorar el coneixement de les entitats d’ESS de la comarca. La relació i coneixença amb els projectes existents de l’ESS i com treballar millor conjuntament.

Propostes de millora?

Projectes Singulars: treballar els eixos d’intercooperació per a cooperatives més petites amb menys facturació. 

Ocells de Foc: millor definició i estandardització de les metodologies d’avaluació de salut mental a tots els Ocell de Foc. Contemplar també com un retorn al món laboral el de joves a centres especials de treball. Implicar al programa al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per millorar la coordinació d’entitats de salut amb l’Ocell de Foc.

Comunalitats: aconseguir més contractacions directes. Que hi participi més teixit empresarial i ciutadà.

ACBLL: consolidar l’Ateneu més enllà del programa com espai de col·laboració públic-cooperatiu. Coordinar millor els programes d’Economia Social al territori per no solapar serveis ni públic al que arribar i poder treballar conjuntament (planificar, a qui ens adrecem, catàleg de serveis conjunts, jornades conjuntes). 

En resum, podem concloure que hi ha certs reptes i dificultats que que compartim els diferents programes, com ara la continuïtat més enllà dels programes, tipologia d’indicadors, coordinacions i col·laboracions entre programes, coneixença del territori, entre d’altres. Reptes que recollim per poder treballar conjuntament.

Back To Top