skip to Main Content
Guia per la Transformació Antiracista dels Ens Locals
Guia

Des de la Direcció General de Migracions, Refugi i Antiracisme ens comparten la Guia per la Transformació Antiracista dels Ens Locals, elaborada pel departament d’Igualtat i Feminismes amb la participació dels ens locals, un recull de reptes i propostes concretes per professionals de l’àmbit local que té com a objectiu incorporar l’antiracisme a les polítiques públiques dels ens locals de Catalunya.

És la primera guia antiracista que comparteix la Generalitat, amb l’objectiu que totes les persones que viuen a Catalunya puguin tenir una vida lliure de racisme i de violències, i també desitjant que l’antiracisme estigui en l’agenda dels ens locals, que serveixi d’eina per guiar la tasca a les àrees de migracions, refugi, acollida i antiracisme, que ajudi a transversalitzar l’antiracisme a tots els àmbits d’intervenció, i que brindi un marc normatiu i conceptual que permeti contextualitzar les diferents actuacions en clau antiracista​.

No dubteu en compartir-la amb la resta d’equips de les vostres institucions.

Back To Top