skip to Main Content
Guia per a l’elaboració de plans d’igualtat en les cooperatives de treball associat
Notícies

La Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (COCETA) ens comparteix la nova “Guia per a la implantació de Plans d’Igualtat en cooperatives de treball”. Si bé l’obligatorietat d’elaboració i implantació d’un pla d’igualtat ha entrat en vigor per a empreses de més de 50 empleats, i es requeririen matisacions per a les cooperatives de treball per la seva diferent naturalesa, COCETA recomana la seva elaboració i posada en marxa a totes les empreses cooperatives.

“Seria incongruent amb el nostre model empresarial, que es regeix pel principi de ‘a igual treball, igual remuneració’, no implicar-se amb mesures que permetin avançar en igualtat de gènere. La qüestió és, com hem vingut reivindicant, que la normativa s’adapti a l’especificitat de les cooperatives de treball, que poden comptar en les seves plantilles amb persones que són sòcies treballadores i altres que ho estan exclusivament en condició d’empleades. En la Guia expliquem que el pla d’igualtat afectarà a tots els membres de la cooperativa, amb independència del seu estatus dins d’aquesta, en millorar l’entorn laboral i les relacions socials, i es remet als valors i principis cooperatius amb sistemes de gestió que permeten una adequada interiorització de la perspectiva de gènere i de fomentar entorns saludables, proclius a la igualtat i l’equitat”, explica Malena Riudavets, vicepresidenta de COCETA i responsable de l’Àrea de Dona.

Consulta i descàrrega la Guia AQUÍ

Back To Top