skip to Main Content
FORMACIÓ PER A LA PRESENTACIÓ DE PROJECTES AL PROGRAMA “SINGULARS” 2024
Formació | Notícies | Taller

Formació-taller-grup de treball intercooperatiu amb l’objectiu de capacitar les entitats que vulguin presentar un projecte a la Convocatòria dels “Projectes Singulars 2024” (segons Ordre de Bases EMT/167/2021) mitjançant continguts útils i pràctics que permetin entendre l’abast del treball a realitzar, la informació que cal recopilar i formular i la idoneïtat dels projectes a presentar, així com omplir correctament tota la documentació relacionada i realitzar la tramitació.

El curs consta de 3 sessions durant l’etapa de formulació de projecte amb una durada mínima de 2 hores cadascuna. AmbTu proposa que almenys una de les sessions tingui una durada de 3 hores, amb l’objectiu d’incorporar dinàmiques pràctiques que facilitin la comprensió dels continguts teòrics amb casos reals de les entitats participants.

El curs incorpora una 4a sessió a la tardor per ajudar les entitats en la gestió de la justificació de la seva subvenció:

13 de març de 12h-14h. Sessió 1: Introducció a la convocatòria. Puc presentar el meu projecte a Singulars? Comencem a planificar. Principals aspectes del meu projecte Singular (part 1).

14 de març de 11h-14h. Sessió 2: Planifiquem i formulem el projecte. Comencem a planificar. Principals aspectes del meu projecte Singular (part 2).

20 de març de 12h-14h. Sessió 3: Enllestim la formulació i presentem el projecte. Elaboració dels documents a entregar. L’espera…fins a la resolució (part 3).

18 de setembre de 12h-14h. Sessió 4: Aspectes fonamentals en la gestió de la subvenció.  La gestió tècnica i econòmica. Tramitacions durant l’execució del projecte (part 4).

Docent:  Rebeca Segura Alonso, AmbTu

Durada: 3 sessions de 2 hores, de 12h a 14h i 1 sessió de 3 hores, 11h a 14h

Lloc: Centre de Promoció Econòmica

Preu per als alumnes: gratuït.

Inscripcions.

Back To Top