SESSIÓ 0. INTRODUCCIÓ

Introducció al model de negoci cooperatiu Comparativa entre les diferents formes jurídiques i avantatges de la cooperativa (beneficis fiscals, etc) Tipus de cooperatives, incloent sense ànim de lucre i d'iniciativa social 26/04/2023, 15:00 / 17:00 h Enllaç connexió a la sessió virtual   PROVEÏDORA: ALC Assessors  

SESSIÓ 1. Règim laboral i societari

Règim laboral de socis, tipus de socis (en funció del tipus de cooperativa), drets i obligacions, altes i baixes Règim laboral de persones treballadores, límits de contractació Règim de cotització 03/05/2023, 15:00 / 18:00 h Enllaç connexió a la sessió virtual PROVEÏDORA: Gracer Coop

Sessió 2. Règim econòmic i comptable

Obligacions econòmiques i comptables: comptes anuals, memòria, llibres PGC de cooperatives Capital social Fons propis vs passiu (consideració de les aportacions) Fons de reserva i FEPC: usos i destins. Transformació, fusió, escissió, liquidació Exercici pràctic: assentaments, imputació de pèrdues 10/05/2023, 15:00 / 18:00 h Enllaç connexió a la sessió virtual PROVEÏDORA: Facto

Sessió 3. Règim fiscal

Règim fiscal de cooperatives: llei 20/1990 Cooperatives protegides i especialment protegides Pèrdua de la protecció fiscal Beneficis fiscals de les cooperatives Regles de valoració de les operacions cooperativitzades Impost de societats Resultat cooperatiu i extra-cooperatiu Aplicació del resultat econòmic Exercici pràctic: tancament, repartiment de resultats i liquidació 17/05/2023, 15:00 / 18:00 h Enllaç connexió a la ...

Leer más

Sessió 4. Finançament i recursos econòmics

Tipus de finançament Finances ètiques i pròpies de l'ESS Detecció de les necessitats financeres de les cooperatives Instruments financers de l'ESS 24/05/2023, 15:00 / 18:00 h Enllaç inscripció a la sessió PROVEÏDORA: Facto

Sessió Renovació segell Aquí assessorem l’economia social

Una formació per a les gestories que vulguin renovar el Segell "Aquí assessorem l'economia social". Aquesta sessió formativa tractarà específicament sobre l'Impost de Societats a partir de casos pràctics. 06/06/2023, de 15 a 17 h PROVEÏDORA: Col·lectiu Ronda Enllaç inscripció a la sessió