skip to Main Content
Estudi de CEPES sobre l’Economia de les cures
Notícies

Des de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) s’està impulsant un estudi sobre la presència de l’Economia Social en els sectors de serveis de l’Economia de les Cures, en col·laboració amb la cooperativa i consultora Tandem Social i investigadors de la Universitat Pompeu Fabra. L’estudi, que s’ha iniciat a l’octubre i finalitzarà al desembre de 2022, pretén analitzar la posició i el paper que ocupen en l’actualitat les organitzacions de l’Economia Social a l’hora de proveir serveis vinculats a l’Economia de les Cures. A més, el procés preveu identificar quin és el valor diferencial de l’Economia Social a l’hora de proveir aquests serveis respecte a la resta de l’economia, així com apuntar a les principals necessitats i reptes que afronten aquestes organitzacions i les principals tendències i perspectives de futur d’aquests sectors.

Desde la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) se está impulsando un estudio sobre la presencia de la Economía Social en los sectores de servicios de la Economía de los Cuidados, en colaboración con la cooperativa y consultora Tandem Social e investigadores de la Universidad Pompeu Fabra. El estudio, que se ha iniciado en octubre y finalizará en diciembre de 2022, pretende analizar la posición y el papel que ocupan en la actualidad las organizaciones de la Economía Social a la hora de proveer servicios vinculados a la Economía de los Cuidados. Además, el proceso prevé identificar cuál es el valor diferencial de la Economía Social a la hora de proveer estos servicios respecto al resto de la economía, así como apuntar a las principales necesidades y retos que afrontan estas organizaciones y las principales tendencias y perspectivas de futuro de estos sectores.

L’enquesta té una durada de 20 minutos aproximadament. L’objectiu és el dimensionament quantitatiu de les entitats de primer nivell dins dels sectors de l’Economia de les Cures, així com caracteritzar-les i identificar necessitats i tendències de futur. És important remarcar que es precisa la resposta únicament d’aquelles organitzacions que ofereixen serveis de l’Economia de les Cures. Consulteu el document “Categorització de l’Economia de les Cures“.

Fins al 14 de desembre podeu participar en l’estudi de CEPES sobre l’Economia de les cures.

Back To Top