skip to Main Content
Escàner de les Finances Ètiques
Notícies

L’associació FETS – Finançament Ètic i Solidari ens presentar l’Escàner de les Finances Ètiques, una eina que pot ser molt útil per a entendre i estendre les finances ètiques i solidàries.

Un dels obstacles per al creixement de les finances ètiques és la confusió que provoquen les estratègies de greenwashing de la banca convencional, que volen atreure una ciutadania cada cop més exigent i crítica amb el seu consum. Per separar el màrqueting de les pràctiques reals, han desenvolupat una metodologia que mesura el grau de compliment dels principis de les Finances Ètiques a partir d’uns indicadors objectius. 

A partir d’aquesta metodologia, ens presenten l’Escàner de les Finances Ètiques, una eina que vol ajudar a aclarir conceptes i diferenciar realitats. 

Back To Top