skip to Main Content

SOM GESTIÓ SCCL

Som una cooperativa de treball que oferim assessorament en gestió econòmica, laboral, comptable, fiscal i burocràtica a empreses de l’economia social i empreses locals del Prat de Llobregat. També acompanyem a empreses que s’endinsen en el terreny del cooperativisme.

Assessoria i serveis jurídics

  • Gestoria: Serveis laborals, comptables i fiscals, acmpayament entitats de l’ESS.

SOM GESTIÓ SCCL

Carrer Riu LC/ Riu LLobregat 47, 08820 El Prat de LLobregat
933 79 56 37
info@somgestio.coop
somgestio.coop

Forma jurídica

Cooperativa sense ànim de lucre

Intercooperació

Federació de cooperatives de treball, Pam a pam, Xes, Labesoc, Ateneu cooperatiu del Baix Llobregat

Vincle amb l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat

Som entitat Promotora

Bones pràctiques


Col·laboració i intercooperació

Impacte


Social

Pràctiques transformadores


Compromís social i cooperació

Back To Top