skip to Main Content

PLANETA B, CULTURA TRANSFORMADORA, SCCL

Treballem pel desenvolupament d’una cultura transformadora, crítica, feminista, ecologista, diversa, intercooperativa, anticapitalista, antiracista i compromesa amb un món cada vegada més sostenible, just i igualitari.

Comunicació i tecnologia
Serveis professionals per a la promoció i difusió de projectes i iniciatives de cultura crítica i transformadora.

Consultoria i desenvolupament local
Foment de l’emprenedoria i la creació de llocs de treball en el sector cultural, especialment en l’àmbit de la joventut i altres col·lectius amb dificultats en l’accés al mercat laboral.

Cultura i oci
Dinamització de la vida social, econòmica i comunitària dels territoris mitjançant la generació de pols d’atracció, producció i consum de cultura conscient.

Educació, recerca i divulgació
Recerca, innovació i desenvolupament de nous formats i continguts culturals, híbrids i interdisciplinaris, a través d’un model de formació, creació i producció intercooperativa, social i solidària.

Serveis i/o productes
Creació, producció, execució, distribució, comercialització, exhibició, comunicació i difusió de projectes, esdeveniments, festivals, formacions, bens i serveis creatius i de cultura transformadora, i els relacionats amb el foment, la preservació i la promoció del patrimoni local i universal, així com diferents tipus d’accions artístiques cocreades amb veïnes, artistes, col·lectius i/o entitats i agents de l’ESS.

PLANETA B, CULTURA TRANSFORMADORA, SCCL

Carrer Sant Joaquim, número 93, 2º 1ª, 08820 El Prat de Llobregat.
677 347 928
planetabcoop@gmail.com
planetab.coop

Forma jurídica

Cooperativa sense ànim de lucre

Intercooperació

Ecosistema local d'economia social i solidària del Festival Esperanzah

Vincle amb l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat

Som una iniciativa que sorgeix de la intercooperació entre diverses persones i entitats vinculades a l'Ateneu.

Bones pràctiques


Innovació en l'activitat

Impacte


Social

Cultural

Mediambiental

Pràctiques transformadores


Economia i política de lucre

Equitat i democràcia

Sostenibilitat ambiental

Compromís social i cooperació

Qualitat del treball

Innovació social o dins de l'ESS

Back To Top