skip to Main Content

LA QPERATIVA

Cooperativa de treball associat dedicada a la gestió d’espais de cotreball i l’acompanyament a la gestió empresarial i la formació.

Assessoria i serveis jurídics
Assessoria jurídica, laboral, gestió económica, gestió laboral

Restauració, hostaleria i turisme
La Qp espai multitreball a Ripoll

LA QPERATIVA

Travessera de Gràcia 71, Barcelona
601 213 864
paqui@laqperativa.cat
laqperativa.cat

Forma jurídica

Cooperativa amb ànim de lucre

Intercooperació

Xarxa de pols cooperatius, Federació de cooperatives de treball associat, XES

Vincle amb l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat

Som entitat Participant

Bones pràctiques


Col·laboració i intercooperació

Impacte


Social

Pràctiques transformadores


Compromís social i cooperació

Qualitat del treball

Back To Top